Det ble bestemt på styremøte i Desember at klubben ønsket å søke om å bli Kvalitetsklubb. Dette ble videre forankret gjennom styremøtet i Januar. 

Vi søkte om Kvalitetsklubb nivå 1, som er det første av tre nivåer i dette programmet. Målet med Kvalitetsklubb er å stimulere til en god klubbutvikling med god struktur. Dette vil igjen gi bedre arbeidsvilkår for de frivillige som klubben er så avhengig av. Videre vil en godt strukturert klubbdrift gi bedre muligheter til å fokusere mer på rekruttering av spillere og øke kvaliteten på barne- og ungdomsidretten.

Du kan lese mer om Kvalitetsklubb her.

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2

Hovedsponsorer