Rekrutteringsplan for Nordre Sande fotball

Før Juni tar klubben kontakt med aktuelle foreldre om trener- og laglederrollen i forkant. Alltid en fordel at dette er på plass, slik at de kan være med på trener/lagledermøte i juni og få en introduksjon.

Klubben gjør klart invitasjon til de som starter i 1.klasse førstkommende høst. Viktig at både gutter og jenter i Kjeldås og Galleberg skolekrets blir invitert.

Legg også ut invitasjon på Nordre Sandes facebook-side, samt nettsiden til klubben. Nettsiden har også en åpen invitasjon til alle som ønsker å begynne med foball.

Finne en dag for oppstart. Trenerkoordinator er ansvarlig for gjennomføring av første trening, sammen med andre trenere i klubben, event, trenere som har meldt seg.

Leder og en lagleder gjennomfører foreldremøte, mens barna trener.                                                              

Punkter som gjennomgås:

  • Kort om Nordre Sande og fotballen.
  • En treners og lagleders oppgave.
  • Fair-play
  • Dugnader – kiosken

De får utdelt aktuelt materiell for lagleder; sportsplan, håndbok, fair-play kontrakter og foreldrevettregler.

Samt får mailet mal til lagslister, kontrakter og foreldrevettregler.

Trener får utdelt utstyr og drakter fra materialforvalter.

Spillere vil etter hvert få utdelt shortser og strømper til eget eie, samt drakter som de låner av klubben.

Videre vil klubben gjøre følgende:

  • Gjennomføre introduksjonsdag(er) for barnehagebarn på høsten for de barna som begynner på skolen året etter.
  • Gi spillere uten tilbud i lokal klubb ett tilbud. Da det er få jenter som rekrutteres i Sande, ønsker vi i Nordre Sande å gi de jenter som ikke har tilbud i lokal klubb ett tilbud. Dette gjelder også for de gutter som eventuellt ikke har tilbud i lokal klubb. Vi vil ha dialog med naboklubber for å kunne tilrettelegge slik at alle har ett tilbud.
  • Fortsette med informasjon om Nordre Sandes fotballtilbud til alle alderstrinn gjennom barneskoleårene.

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2

Hovedsponsorer