Nordre Sande Idrettslag har hatt et nært samarbeid med Kjeldaas AS de siste 10 årene, men nå ønsker partene å videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet vi har hatt gjennom mange år samtidig som det er utvidet på flere områder. Avtalen er basert på at begge parter skal bidra og på den måten skape noe sammen.

Avtalen er med på å styrke rammebetingelsen for idretten og aktiviteten i Nordre Sande Idrettslag samtidig som Kjeldaas AS får noe tilbake fra idrettslaget.  

Dette vil bli vinn-vinn for begge parter fremover. Stikkord kan nevnes: lån av maskiner, kompetanseutveksling, bruk av møterom, profilering mm.

Kjeldaas AS er imponert over all den gode dugnadsinnsats som legges ned i Nordre Sande Idrettslag, og ønsker derfor å støtte sitt nærmiljø og bidra til at idrettslaget kan fortsette den formidable jobben de gjør for barn og unge i lokalmiljøet. 

Avtalen har en varighet ut 2016.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Kjeldaas AS:                             Thor Ambjørn Kjeldaas tlf. 91390653

Leder Nordre Sande Idrettslag                 Per Bøhlum tlf. 90203621             

 

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2

Hovedsponsorer