Årsmøte i skigruppa

Tid: Tirsdag 19. mai 2015

Kl:1900

Sted: Nordre Sandes klubbhus, Klevjerhagen

Enkel bevertning.

Dagsorden iflg. klubbens vedtekter.

 Forslag må være styret skriftlig i hende senest 3. uker før årsmøte.

Trening for sesongen 2016/2017 starter opp etter høstferien.

 

Kontaktperson: Janette Madsen - 909 89 706

E-post: nordresandeski@gmail.com

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2