Alle skal med

I ALLE skal MED arbeider Holmestrand kommune, frivilligheten, lokale lag og foreninger sammen for at alle barn og unge skal ha lik mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter. Om økonomien ikke strekker til, kan ALLE skal MED dekke treningsavgiften.