Sportsplan

Sportsplanen er klubben styringsdokument for aktiviteten på feltet. Med utgangspunkt i klubbens formål, verdier og målsettinger skal sportsplanen legge grunnlaget for "Flest mulig - lengst mulig - best mulig" i et trygt og utviklende miljø for alle. Sportsplanen skal følge NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

du kan laste ned sportsplanen ved å trykke på knappen under. 

''Åpne Sportsplan"