NSIL-Hovedstyre

                        Leder:                                                                                         Per Kristian Plassen

                       Nestleder:                                                                                   Elise Eek Jensen

                       Økonomiansvarlig:                                                                     Lene Waaler

                      Styremedlem:                                                                             Gro Espedahl                                                        

                      Styremedlem:                                                                             Ole-Jørgen Thorbjørnsrød

                      Anleggsansvarlig:                                                                    Steffan Lunde Helgesen