NSIL-Hovedstyre

Leder:                                                                                       Elise Eek Jensen

Nestleder/økonomiansvarlig:                                       Janette Madsen 

Styremedlem:                                                                      Gro Espedahl

Styremedlem:                                                                      Per Kristian Plassen

Styremedlem:                                                                      Ole-Jørgen Thorbjørnsrød

Styremedlem /anleggsansvarlig:                                Per-Arne Marthinsen