Bandygruppa i Nordre Sande IL drifter to naturisbaner på Klevjerhagen. Når forholdene ligger til rette for det, islegges kunstgressbanen og en mindre grusbane. Til sammen har vi 7 mål med islagt flate.

Bandygruppa har definert sin virksomhet på to støttepilarer. Den ene er det rent sportslige hvor vi spiller bandy i Norges Bandyforbunds serier. Vi legger vekt på bredde og at flest mulig skal få kjenne mestring. Vi har opp gjennom årene tatt flere NM-medaljer, spesielt har vårt damelag utmerket seg med flere NM-gull og seriemesterskap.
Den andre støttepilaren er «is til folket». Det er viktig for oss å kunne tilby publikumstid på våre isflater og at isen har så god kvalitet som mulig. Det er få ting som gleder et hardt arbeidende banemannskap mer enn å se både voksen og barn i leik på isen.
Bandygruppa har faste arrangementer som romjulsdico , disco on ice og bandyskole.

Naturis er sårbart. Milde vinter gjør det ofte vanskelig å drive bandyidrett uten kunstfrossen bane. Derfor var det et stort løft for gruppa da Drammen kommune og Sande kommune sammen laget en interkommunal kunstfrossen bandybane på Konnerud. Vi har også nå tilgang til en kunstfrossen ring på Hvitstein i Holmestrand. Men det er på Klevjerhagen vi hører hjemme, det er her vi rekrutterer og skaper miljø. 

Skøytebanen på Klevjerhagen

Å tilby skøytebane til lokalmiljøet er vi stolte av. Det legges mange timer i frivillig arbeid for å holde skøytebanen åpen. Samtidig må vi ha riktige maskiner og utstyr for å få en fin isbane. Har du lyst og muligheten til å støtte oss i arbeidet med islegging?

Send oss gjerne et bidrag med vips, vi er takknemlige for all hjelp.