Kontaktpersoner fotball

Leder:                           Kjetil Gulliksrud            Tlf: 46130031                                        kg@oem.no

Nestleder:                   Anne Oulie Elstad          Tlf: 99484366                                      anne.christine.oulie@gmail.com 

 Økonomiansvarlig: Irena Zakariassen         TlF: 47615768                                      irena@itryggehender.no

Materialforvalter:    Roger Devlin                   Tlf: 94059573                                       rode@jsc.no 

 FIKS-ansvarlig:       Janne Ask                         Tlf: 97510688                                        janne.ask68@gmail.com 

 Dommeransvarlig: Iren Sundberg                Tlf: 40067085                                       iren.sundberg@ebnett.no

Ansv. Politiattest:    Joakim Engen                  Tlf: 98447451                                        jengen95@hotmail.com

Trenerveileder:        Michael Zakariassen       Tlf: 91697460                                        MZ@nsil.no