Gutter 2015

Har du lyst til å spille fotball med oss? ta kontakt!


Trener: Espen Teie Tollefsen, 40603703

Lagleder og kontaktperson Ina Lunde Markussen. tlf: 99397970