Våre lag

Bli med oss og spill fotball

Barnefotball har flere viktige funksjoner i samfunnet. Økt fysisk aktivitet, bedre folkehelse, god arena for integrering, og positivt fritidstilbud, er noen stikkord. Fotball har også en oppdragende rolle gjennom sitt fokus på fair play, inkludering og respekt for hverandres ulikheter.

I et individuelt perspektiv handler fotball mye om "den gode følelsen". For eksempel å være en del av noe større, kjempe sammen med venner, være inkludert, slå en god pasning, og score mål mens bestefar ser på. Disse opplevelsene har stor verdi for barnet selv.