Gutter 2012

Har du et barn som har lyst til å bli med oss å spille fotball? ta kontakt 

Trener:                             Anita Cecilie Solberg Thorbjørnsrød 

Kontaktperson:                Silje Sønsterud                                      45275785