Gutter 2012

Har du et barn som har lyst til å bli med oss å spille fotball? ta kontakt 

Kontaktperson:                    Silje Sønsterud     45275785

Trener:                                    Anita Cecilie Solberg Thorbjørnsrød