NFF kvalitetsklubb / Rollebeskrivelser

NFF Kvalitetsklubb 

Vi ønsker at barn og unge skal få gode fotballopplevelser, en forutsetning for dette er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Et godt planverk som er forankret i klubben og som følges opp er en forutsetning for å lykkes samt skape god aktivitet. Nordre sande er i prosess med å bli re-sertifisert som NFF Kvalitetsklubb, med målsetning om å fullføre denne prosessen i løpet av tidlig 2024