Skigruppa teller ca 30 aktive barn i alderen 7-15 år. (2022/2023 sesongen). Vi starter opp aktivitet og treninger i oktober hvert år, og holder på så lenge vi har snø, eller senest til midten av mars. De fleste av våre treninger avholdes lokalt på Klevjerhagen, eller Galleberg skole.

Skigruppa har tilbud om aktivitet for barn som går i 1.klasse og eldre. Gruppa splittes etter alder, der 1.-3.klasse trener inne i tiden før det kommer snø, mens 4.klasse og eldre trener både ute og inne. 

For den yngste gruppa er det ønske om mest mulig aktivitet, lek og gøy. Mens for de litt eldre også legges inn noe mer spesifikk trening for utholdenhet og styrke, samt rulleskitrening sommer og høst. For begge grupper ønskes et godt sosialt miljø med samhold og trygghet på tvers av alder og nivå.

Skigruppa har de siste årene gått til innkjøp av rulleski og staver for utlån til våre medlemmer. Dette gjør at flere får mulighet til å prøve seg på rulleski. Noe som har vært et svært populært tiltak for både unge og litt eldre!

Anlegget på Klevjerhagen er godt tilrettelagt for skiaktivitet hele året, med asfaltert rulleskiløype som er 1.500 meter lang. Løypa er flat og fin med små høydeforskjeller og egner seg godt for rulleskitrening for barn og unge. Med moderne lysanlegg og bra underlag er det enkelt å lage skiløyper så fort vi har snø nok. Disse kjøres på dugnad av en engasjert og flink gjeng.

Vi har i januar 2022 gått til innkjøp av en helt ny Skjeldalfres / sporsetter samt ny sporsetter for snøscooter, som gir oss gode muligheter til å lage bra løyper for både klassisk og skøyting.

Skigruppa er også arrangør av de tradisjonsrike og svært populære onsdagsrennene. Disse går i lysløypa og avholdes så fort vi har snø nok. Her kan barn i alder 3-17 år komme og bli med på uhøytidelige skirenn. Vi har deltakerpremier til alle, samt premiering etter endt sesong.

Har du spørsmål angående skitrening, lysløyperenn eller annet rundt ski? Ta gjerne kontakt med oss.

Vår mailadresse er ski@nsil.no, eller telefon 97 08 42 76 (Anita, leder av skigruppa)

Følg oss på facebook: