Treningsavgift

HVA KOSTER DET Å SPILLE FOTBALL I NORDRE SANDE?


Hva koster det å spille fotball i Nordre Sande IL?
Treningsavgiften skal dekke bla. utstyr, seriespill/ turneringsdeltagelse,
dommerutgifter, banedrift, klubbhus, garderober, vedlikehold


Treningsavgift 2024                               alder                    avgift                 forsikring
                                                                            6år                       825.-                          0.-
                                                                            7år                       825.-                          0 .-
                                                                            8år                       825.-                          0.-
                                                                            9år                       825.-                          0.-
                                                                           10år                      825.-                          0.-
                                                                           11år                      950.-                           0.-
                                                                           12år                     950.-                           0.-
                                                                           13år                     950.-                       200.-
                                                                          14år                    1050.-                       200.-
                                                                          15år                    1050.-                       200.-
                                                                          16år                    1050.-                       200.-
                                                                          17år                    1050.-                       200.-
                                                                        Junior                 1500.-                      1000.-   
                                                           Menn senior                1500.-                      1000.-
                                                      Kvinner senior                 1500.-                     1000.-

I Nordre Sande Fotball gjør vi alt vi kan for å holde treningsavgiftene så lave som mulig.


  Medlemskontigent: Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører.
-Enkeltmedlemskap i Nordre Sande IL: kr. 300.
-Familiemedlemskap koster kun kr. 500.- pr år uavhengig antall familiemedlemmer