Sportslig ledelse

Leder:                                    Kjetil Gulliksrud                                    Tlf: 46130031                                             kg@oem.no

Trenerveileder:                  Michael Zakariassen                              Tlf: 91697460                                            MZ@nsil.no

fair play ansvarlig:            Ida Stenbrenden                                   Tlf: 98075396                                             fairplay@nsil.no