Årsmøte

ÅRSMØTE

Det innkalles herved til årsmøte i Nordre Sande idrettslag onsdag 20.mars 2024 kl 19.

Sted: Klubbhuset på Klevjerhagen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6.mars til post@nsil.no. Merk e-posten: «sak til årsmøte».

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettsider.

Med vennlig hilsen

Hovedstyret


årsmøtedokumenter: