Årsmøte

                                                                                  28.03.2023 kl 19 på Klubbhuset.  
 Vi presiserer at spørsmål om boligutvikling og anleggsutvikling IKKE skal tas opp til beslutning på kommende møte. Det er fortsatt et pågående arbeid med mulighetsstudiet.  
Velkommen