Hygga

Hygga -alle personer over 60 år som er medlem i NSIL er

automatisk med i Hygga.

Hygga ble offisielt startet i 1989. Målet med gruppa var å skape gode møteplasser for den
voksne generasjonen (fra 60 år) i klubben. Gruppa arrangerer turer, avholder medlemsmøter
og er representert i hovedstyret i NSIL og i anleggskomiteen.
Det er ukentlig formiddagstreff for herrene på bandybrakka på tirsdager fra kl.09.00.
Dametreff foregår annenhver tirsdag i 2.etg på Klubbhuset kl.09.30-12.30. På disse to
treffene er alle velkommen uansett alder.

Kommende arrangement:

5-dagers tur til Vauldalen Fjellhotell, et hotell på landet m/Røros. Tidspunkt 10.-14. juni 2024. Bindende påmelding innen 14.april.

Informasjon sendes medlemmene.

Påmelding til Liv Arnesen 91629588 eller Brit Sønsterud 45452356


Hyggas styre fra 1.september 2022:

Leder: Brit Sønsterud 45452356 mail: bsoenste@online.no

Nestleder: Claes Gilljam 97514170mail: cgilljam@online.no

Sekretær: Vigdis Elin Jahren tlf. 97138315 

Kasserer: Halvor Magne Sønsterud 93260391

Styremedlemmer: Torunn kleven, Marit Mikkelsen, Svein Erik Hole, Marta Myrvold 

Varamedlem: Rolf Jacobsen

Turkomite: Liv og Arild Arnesen

Representant til Anleggskomiteen: Per Galleberg