Hygga

Hygga -alle personer over 60 år som er medlem i NSIL er

automatisk med i Hygga.

Hygga ble offisielt startet i 1989. Målet med gruppa var å skape gode møteplasser for den
voksne generasjonen (fra 60 år) i klubben. Gruppa arrangerer turer, avholder medlemsmøter
og er representert i hovedstyret i NSIL og i anleggskomiteen.
Det er ukentlig formiddagstreff for herrene på bandybrakka på tirsdager fra kl.09.00.
Dametreff foregår annenhver tirsdag i 2.etg på Klubbhuset kl.09.30-12.30. På disse to
treffene er alle velkommen uansett alder.

Kommende arrangement:

Det blir sommertur: 3-dager Stalheim m/ båttur på Nærøyfjorden og Flåmsbanen. Tidspunkt: 12-14. juni. Bindende påmelding innen 1. mai.

Vi innbyr til St.Hansfest på Sletta ved scenen fredag 23. juni kl.17.30. Gratis inngang

Underholdning ved Trygve Ingebrigtsen. Hygga medlemmer kan be med seg familie og venner - festen er for alle aldre. 

Hyggas styre fra 1.september 2022:

Leder: Brit Sønsterud 45452356 mail: bsoenste@online.no

Nestleder: Claes Gilljam 97514170mail: cgilljam@online.no

Sekretær: Marta Myrvold 92680993

Kasserer: Halvor Magne Sønsterud 93260391

Styremedlemmer: Torunn kleven, Marit Mikkelsen, Svein Erik Hole

Varamedlem: Rolf Jacobsen

Turkomite: Liv og Arild Arnesen

Representant til Anleggskomiteen: Per Galleberg