Årsmøte

Nordre Sande Bandy avholder årsmøte tirsdag 27.februar kl 19.00 på Bandybrakka.

1. Dagsorden

2. Åpning og konstituering

3. Årsberetning-bandygruppa-lagene

4. Regnskap

5. Budsjett

6. Innkomne forslag

7. Valg

8. Åpen post

Ønsker noen å fremme forslag under punkt 6 må disse være styret i hende innen 22.februar.Forslagene sendes karl.einar.haslestad@hotmail.comAlle medlemmer i Nordre Sande IL er velkomne og har møte, tale og stemmerett.

Enkel servering

Styret.