Oppgradering av idrettsanlegg

Hovedstyret Nordre Sande IL la frem et mulighetsstudie for klubbens medlemmer på møte 28.juni. På sikt ser vi for oss et kjempeløft på anlegget som vil styrke aktivitetene og være et viktig grep for den nordre delen av Sande. Studiet er utarbeidet i samarbeid med lokale aktører. På møtet fikk hovedstyret en prinsippavklaring om å gå videre med spørsmål om mulig boligutvikling på deler av vår grunn som en del av finansieringen for oppgraderingen av resten av anlegget. Det var et overveiende og klart flertall i klubben for dette. Ikke noe er avgjort, men styret har da anledning til å jobbe videre med spørsmålet om boligutvikling. Hovedstyret vil tilrettelegge for åpne og gode prosesser. 

på vegne av hovedstyret Elise Eek Jensen leder